De Landelijke Regel Quiz

Regelvragen per e-mail voor de ervaren golfer
foto kop

Welkom bij de website van De Landelijke Regel Quiz

Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery

De Landelijke Regel Quiz gaat stoppen, 5 januari worden de laatste vragen verstuurd.

De Regelwijzigingen van 2019 zijn dermate ingrijpend dat het aanpassen van de 198 vragen en antwoorden te veel werk met zich brengt. Verder zijn de Regels door de jaren heen steeds eenvoudiger geworden en behoeven daardoor minder uitleg.

Sinds 2005 heb ik met plezier situaties, die ik tegen kwam in vragen omgezet, maar daar komt nu een einde aan.

Alle deelnemers wil ik bedanken voor hun deelname en opmerkingen. 

De website wordt in de loop van 2019 ontmanteld.

 

Er waren quizzen voor:

Individuele golfers
Golfverenigingen
Teamcompetitie binnen een vereniging

Deelname voor individuele golfers is gratis. Zij spelen anoniem tegen elkaar.

Werkwijze

Na aanmelding, met naam en e-mailadres, volgt er een e-mail, die bevestigd moet worden.

Na de bevestiging komt er een e-mail met de eerste Regelvraag en een link naar het persoonlijke dashboard. Nieuwe vragen komen wekelijks met het antwoord op de vorige vraag, mits deze beantwoord is.

Om de Regelvraag te kunnen beantwoorden klik je op de link in de e-mail. Deze brengt je naar een webpagina met de vraag en de antwoordmogelijkheden (multiple choice). Na de keuze van jouw antwoord en het bevestigen hiervan krijg je te zien of je keuze juist was en kan je doorlinken naar het uitgebreide antwoord.

Het percentage juist beantwoorde Regelvragen is de basis voor de onderlinge competitie. Dit ligt gemiddeld net boven de 50 procent.

Klik hier om je aan te melden.

Aanmelden nieuwe deelnemers en Credits

De enige tegenprestatie die verwacht wordt, is het aanmelden van nieuwe deelnemers. Met een steeds groter aantal deelnemers stijgt ook de Regelkennis van golfend Nederland.

Om dit aanmelden te stimuleren zijn er Credits bedacht. Bij aanmelding krijgt iedere deelnemer 5 Credits. Iedere vraag per e-mail kost 1 Credit en ieder goed antwoord levert 1 Credit op. Vragen kunnen alleen beantwoord worden als er tenminste 1 Credit is.

Nieuwe aanmeldingen leveren na bevestiging 5 Credits op. 

Na 10 vragen krijgt men de gelegenheid om een toets te maken, dit zijn 5 willekeurige vragen uit de reeks reeds beantwoorde vragen. Ieder goed antwoord van deze toets is ook 1 Credit waard.

Een gemiddelde deelnemer, die 50% van de vragen juist beantwoord, kan de quiz uitspelen door 2 deelnemers aan te melden en verder alle toetsen te maken.

Persoonlijk Dashboard

Iedere e-mail bevat een link naar jouw Persoonlijke Dashboard. Hierin kan je zien:

 • hoe je staat in de Regel Quiz
  • aantal Credits
  • laatst gestuurde vraag
  • nog te beantwoorden vragen
 • wat je persoonlijke gegevens zijn en deze aanpassen
  • frequentie van de vragen
  • handicap
  • e-mailadres
 • hoe je staat in de Hall of Fame
 • wat je score is en die van de door jou aangemelde vrienden
 • hoe je scoort op de verschillende categorieën vragen
  • makkelijke
  • gemiddelde
  • moeilijke
 • overzichten met de beantwoorde vragen en hun antwoorden
 • wisselende filmpjes over de Regels

Hall of Fame

In de Hall of Fame (te bereiken via het Persoonlijke Dashboard) zie je de eigen resultaten in relatie tot die van de overige deelnemers, die evenveel vragen hebben kunnen beantwoorden.

In het getoonde voorbeeld staat Mark op de gedeelde 339ste plaats, maar kan hij nog stijgen, omdat hij slechts 5 van de 6 vragen heeft beantwoord. Auke, die hij heeft aangemeld, kan dat niet meer.

Verder zijn er 78 deelnemers, die alle 6 vragen juist hebben beantwoord van de totaal 3150 deelnemers.

Mark is in gezelschap van 506 deelnemers die 4 van de 6 vragen juist hebben beantwoord.


Klik op de screenshots voor een vergrote weergave.

Deelnemers spelen tegen elkaar binnen de vereniging.

Voordelen voor een vereniging

Deelname aan de Regel Quiz is een zeer effectieve manier om de Regelkennis  bij de leden in het algemeen en bij competitieteams in het bijzonder, te verhogen.

Door een betere Regelkennis worden wedstrijden eerlijker en zal onderling gesjoemel minder vaak voorkomen. In de competitie is Regelkennis onontbeerlijk.

U kunt het aantal te stellen vragen, de frequentie en het aantal deelnemers zelf bepalen. 

Uit alle vragen kunnen die vragen gekozen worden, die het meest relevant zijn voor de eigen omgeving.

Soorten quizzen

Er zijn in principe twee soorten quizzen voor een vereniging:

 • alle deelnemers tegen elkaar
 • deelnemers spelen in teams en scoren individueel en als team

Deze laatste mogelijkheid is speciaal bedacht voor een Regelcompetitie voor competitieteams.

Werkwijze aanvraag voor vereniging

De vereniging bepaalt hoeveel vragen aan hoeveel deelnemers gestuurd moeten worden en vraagt hiervoor een offerte aan bij De Landelijke Regel Quiz.

De vergoeding die hiervoor gevraagd wordt ligt in de orde van enkele eurocenten per verstuurde e-mail.

Prijsvoorbeeld:
13 vragen voor 500 leden 150 euro, dat is slechts 2.3 eurocent per email.

Klik hier voor een offerte aanvraag.

Na het afsluiten van de overeenkomst krijgt u een internetadres toegestuurd waarmee leden zich kunnen aanmelden. U kunt dit internetadres sturen aan de door u geselecteerde leden of deze publiceren op uw website zodat leden zichzelf kunnen aanmelden.

Tevens krijgt u een internetadres waarmee u de voortgang en de resultaten van de quiz binnen uw vereniging in de gaten kan houden.

De ervaring leert dat de meeste verenigingen wat specifieke wensen hebben. In persoonlijk overleg hebben we deze altijd kunnen realiseren.

Interne Teamcompetitie

Met de competitieteams kunt u ook een Regelcompetitie spelen. De deelnemers spelen zowel individueel als met de teams tegen elkaar. Doordat de teams zeker niet van elkaar willen verliezen, worden de Regelproblemen uit en te na besproken. Dit doet de Regelkennis enorm toenemen.

"Als team onderweg hadden we leuke gesprekken over de vragen."

De selectie van de vragen, de frequentie en de duur kunnen zelf bepaald worden.

Prijsvoorbeeld:
41 vragen voor 16 teams van maximaal 10 personen is 150 Euro. Dat is slechts 2.3 eurocent per e-mail.

Klik hier voor een offerteaanvraag.

 

Klik op het screenshot voor een vergrote weergave.

Voorbeeld van een vraag

De vraag beschrijft een situatie.

Er kan uit verschillende antwoordmogelijkheden gekozen worden.Bij sommige vragen zijn meerdere keuzen mogelijk.Veelal wordt verwezen naar een van toepassing zijnde Regel.

Iedere vraag kan slechts 1 keer beantwoord worden.Klik op Kiezen om de keuze te bevestigen.
 
Gemiddeld wordt ongeveer 50% juist beantwoord.

Voorbeeld van een resultaat

Het gegeven antwoord was niet juist. Wel heeft ruim 64% van de deelnemers, die deze vraag hebben beantwoord, dit antwoord gegeven.

Voorbeeld van een antwoord

In het antwoord staan veel verwijzingen naar de Regels en ook de van toepassing zijnde Decision is als link opgenomen.

Het onderste screenshot laat de link naar de Decision zien.

Het kennen van de Regels bespaart in dit geval tenminste 1 slag. Van de deelnemers heeft 80% het fout. In de praktijk zal dit percentage nog wel veel hoger liggen.

Nu zal deze situatie zich niet veel voordoen, maar het zal je maar overkomen.

Statistische analyse van de resultaten

Na een aantal vragen kunnen de resultaten vergeleken worden met die van de andere deelnemers. Hiertoe kunnen verschillende overzichten worden geraadpleegd.

 • Alle juist beantwoorde vragen
 • Alle foutief beantwoorde vragen
 • Resultaat op
  • Eenvoudige vragen
  • Moeilijke vragen
 • Statistische analyse van alle resultaten

Dit laatste overzicht geeft een gedegen inzicht op welke categorie vragen het beste en het minste gescoord is. Tevens laat dit zien of je boven of onder gemiddeld scoort in relatie tot de overige deelnemers. De score is verdeeld over drie klassen:

 • Echt eenvoudige vragen
 • Gemiddelde vragen
 • Echt moeilijke vragen
De score in iedere klasse kan zijn:
 • significant boven gemiddeld,
 • boven gemiddeld,
 • gemiddeld,
 • onder gemiddeld,
 • significant onder gemiddeld.
De grenzen liggen op 1- en 2- maal de standaarddeviatie van die klasse.

Overzicht van beantwoorde vragen

De reeds beantwoorde vragen kunnen in diverse overzichten geraadpleegd worden. Zo zijn er overzichten met:

 • eenvoudige vragen
 • moeilijke vragen
 • juist beantwoorde vragen
 • foutief beantwoorde vragen

In zo'n overzicht staat per vraag de score van de deelnemers die deze vraag hebben beantwoord.

Voorbeeld van een reeds beantwoorde vraag

Door in een overzicht op de vraag te klikken krijg je de vraag met de antwoordmogelijkheden en het antwoord te zien. Bij de antwoordmogelijkheden worden de door jou gemaakte keuzes tijdens de vraag en de toets aangegeven.

Voorbeeld van een toets

Een toets wordt samengesteld uit reeds beantwoorde en nog niet getoetste vragen. Het aantal vragen per toets is minimaal vijf. Als er meer dan 10 te toetsen vragen zijn mag het aantal vragen zelf gekozen worden.

Klik hier om contact op te nemen.